Management

Evgeniy Kuznetsov

Director General

Biography
Biography

Alexey Rabenok

Deputy Director General - Chief Engineering Officer

Biography
Biography

Oksana Martynova

Deputy Director General

Biography
Biography

Lyudmila Shvalova

Chief Accountant

Biography
Biography

Biography
Biography

Dmitry Shiryaev

Head of Urengoy subsidiary

Biography
Biography

Biography
Biography
Up